۱۴۰۰/۱۲/۲۳- ۱۴:۰۰

«خزش روستایی» راهی بازار نشر شد

کتاب «خزش روستایی»، تألیف «محمدمهدی ضیاءنوشین» به همت انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران منتشر شد.

به  گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در مقدمه کتاب آورده شده است:

مطالعه و برنامه‌ریزی درباره سکونتگاه‌های انسانی در محیط پیرامون شهرهای بزرگ و فرصت‌ها – تهدیدهای ناشی از چنین رویایی به‌صورت دستور کار مهم بسیاری از کشورهای جهان در آمده است که با پیش روی به‌ویژه کلان‌شهرها به عرصه‌های محیطی پیرامون خود و سکونتگاه‌های بلافصل روبه رو هستند. تلاش به‌منظور فهم مسایل و نارسایی‌های مرتبط با فضاهای پیرامون  شهری و سکونتگاه‌ها اعم از روستایی، شهری و روستایی – شهری از پیش شرط‌های اولیه حفظ و صیانت از زیست و معیشت این سکونتگاه‌ها و منابع طبیعی آن‌ها است.

در بخشی دیگر آمده است:

از سوی دیگر سکونتگاه‌های روستایی در معرض تغییر و تحولات گسترده‌ای قرار گرفته‌اند و هر روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرند.این تحولات در روستاهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکای شمالی و اروپای غربی ملموس‌تر و محسوس‌تر هستند. در این بین روستاهای کشورمان نیز با شدت و ضعف در معرض این تغییرات قرار گرفته‌اند. پیامدهای جهانی شدن، بازساخت روستایی، تغییرات تکنولوژیک و تحولات در نوع معیشت، فعالیت و الگوی زندگی  و .... باعث شده است تا روستاها امروزه مشخصه‌های متفاوت از گذشته را در حال تجربه کردن باشند. بنابراین، نوع نگرش‌ها، مدیریت و مداخله در فضاهای روستایی تحول‌یافته متفاوت از گذشته خواهد بود.

در فصل نخست این کتاب که با تحولات جامعه روستایی آغاز شده است درباره مفاهیم و اصطلاحاتی چون منطقه کشاورزی، منطقه زندگی یا زیست روستایی، منطقه حفاظتی روستایی، منطقه فعالیت روستایی، شهری روستایی و ... توضیحاتی ارائه شده است.

فصل دوم هم با عنوان نیروها و محرک‌های موثر بر خزش روستایی به موضوعاتی چون اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی فضا، عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش خزش روستایی(روستایی – شهری) پرداخته است.

در فصل سوم هم با عنوان پژوهش میدانی، سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر همدان، درباره ویژگی‌های محیطی – اکولوژیک و اجتماعی – اقتصادی محدوده مورد مطالعه، گسترش فیزیکی شهر و ادغام روستاهای پیرامونی، روش‌شناسی تحقیق، میزان خزش سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهری، ماهیت و فرآیند خزش در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر همدان، تحولات ناشی از خزش در محدوده قانونی روستا و محدوده پیرامون روستاها، تحولات ساختاری – کارکردی سکونتگاههای پیرامون شهر همدان، تحلیل نهادی شبکه‌ها و میزان تأثیرگذاری هر یک از نهادها در فرآیند تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی روستاهای پیرامون شهری، تحلیل شبکه دست‌اندرکاران سازمانی موثر بر خزش روستایی – شهری و تحلیل خزش روستایی و خزش روستایی – شهری بحث و بررسی شده است.

فصل چهارم و آخر هم نتیجه‌گیری است.

انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «خزش روستایی»، را در 332 صفحه به قیمت 90 هزار تومان راهی بازار نشر کرد.