مركز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 1 

 
  آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين خيابان طوس و فلسطين- شماره 118
 
   تلفن:   66 34 96 88 021
 
   فکس: 66 34 96 88 021