گرامر

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
گرامر 1
40
 M پنجشنبه
8:15-12  2،000،000

 خانم تقی زاده

رشتچي
ثبت نام آنلاین 
 2  گرامر 2  40 M
_
_   2،000،000 خانم تقی زاده
رشتچي
شروع دوره(بهار 96) 96/1/19

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir