فن ترجمه

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1 فن ترجمه1 30 M
پنجشنبه
9-11:45  2،600،000 آقاي دكتر كشفي
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2  فن ترجمه2
30 M
یکشنبه
16:30-19:15  2،600،000 آقاي دكتر كشفي
رشتچي
 3  فن ترجمه 3
 30
 M
سه شنبه
16:30-19:15  2,600,000 آقای دکتر کشفی
رشتچي
شروع ترم (تابستان 96)96/4/17

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir