فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

Basicفرانسه

40
M
پنجشنبه
12:30:16:15
1،600،000
خانم باقرزاده
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
 2
 Basicفرانسه
 40
 N
 شنبه-دوشنبه  8:30-10:15
 1,600,000
 خانم باقرزاده
 رشتچی
 3 فرانسه 1  40  M پنجشنبه
12:30-16:15  1،600،000 خانم بلوکات
رشتچي
 4 فرانسه 1
40
N
جمعه
9-12:45
 1.600.000  خانم بلوکات
رشتچی
5 فرانسه 2
 40 M جمعه
13:15-17  1،600،000
خانم باقرزاده
رشتچي
6
 فرانسه 3
40
 M جمعه
9-12:45  1،600،000 خانم باقرزاده
رشتچي
7 فرانسه 5 40 M شنبه -           سه شنبه
16:30-18:15
 1،600،000 خانم بلوکات
رشتچي
8  فرانسه6
 40 M
پنجشنبه
8:15-12
1،600،000  آقای خیری نیک
رشتچي
 9 فرانسه 7  40 M جمعه 9-12:45  1,600,000 آقای خیری نیک
 رشتچي
 10  فرانسه 9 40 M  شنبه-         سه شنبه
18:30-20:15 1,600,000 خانم بلوکات
رشتچي
شروع دوره(زمستان 95)95/10/9

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir