فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

Basicفرانسه

40
M
پنجشنبه 12:30-16:15
1،800،000
خانم بلوکات
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
 2
 Basicفرانسه
 40
 N
جمعه 8:30-12:15
 1,800,000
آقای خیری نیک
 رشتچی
 3 فرانسه 1  40  M سه شنبه- پنجشنبه
16:45-18:30  1،800،000 خانم بلوکات
رشتچي
 4 فرانسه 1
 40 N
 پنجشنبه  8:15-12  1.800.000 خانم بلوکات
 رشتچی
5 فرانسه 2
 40 M جمعه
13:15:17  1،800،000
خانم بلوکات
رشتچي
6
فرانسه 3
 40  M  پنجشنبه  12:30-16:15 1.800.000
آقای خیری نیک
رشتچی
7 فرانسه 4 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
 1،800،000 خانم باقرزاده
رشتچی
 8  فرانسه 5
40
M
جمعه
13:15-17  1.800.000  خانم باقرزاده
رشتچی
9  فرانسه6
 40 M
  جمعه
8:30-12:15 1،800،000  خانم باقرزاده
رشتچي
 10 فرانسه 8  40 M دوشنبه ها
16:45-20:30  1,800,000 خانم بلوکات
 رشتچي
 11  فرانسه 9 40 M پنجشنبه
8:15-12 1,800,000 خانم باقرزاده
رشتچي
 12 فرانسه 12
 40 M
 شنبه ها
 16:45-20:30 1.800.000
خانم بلوکات
 رشتچی  
 13 مکالمه فرانسه
40
M
یکشنبه-چهارشنبه
17-18:45
1.800.000
 خانم باقرزاده
بلوار کشاورز
 
شروع ترم(پاییز 96): دوشنبه  96/7/10

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir