فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

Basicفرانسه

40
M
سه شنبه-پنجشنبه 18:30-20:15
1،800،000
خانم بلوکات
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
 2
 Basicفرانسه
 40
 N
پنجشنبه 8:15-12
 1,800,000
خانم باقرزاده
 رشتچی
 3 فرانسه 1  40  M پنجشنبه
12:30-16:15  1،800،000 خانم بلوکات
رشتچي
 4 فرانسه 1
 40 N
جمعه 15 8:30-12  1.800.000 آقای خیری
 رشتچی
5 فرانسه 2
 40 M سه شنبه-پنجشنبه
16:30-18:15  1،800،000
خانم بلوکات
رشتچي
6
فرانسه 2
40
 N  پنجشنبه  8:15-12 1.800.000
 خانم بلوکات
رشتچی
7
فرانسه 3
 40  M جمعه 13:15-17 1.800.000
خانم باقرزاده
رشتچی
8 فرانسه 4 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
 1،800،000 آقای خیری نیک
رشتچی
 9  فرانسه 5
40
M
پنجشنبه 12:30-16:15  1.800.000  خانم باقرزاده
رشتچی
10  فرانسه 7
 40 M
  جمعه
8:30-12:15 1،800،000  خانم باقرزاده
رشتچي
 11  فرانسه 9 40 M دوشنبه ها
16:30-20:15 1,800,000 خانم باقرزاده
رشتچي
 12 فرانسه 10
 40 M
 شنبه ها
 16:30-20:15 1.800.000
خانم باقرزاده
 رشتچی  
شروع ترم(زمستان 96): دوشنبه  96/10/4

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir