عربی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
ثبت نام آنلاین
1 عربی1
 40 M
یکشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
آقای شجاعی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 عربی 13 40 M چهارشنبه ها
16:30-20:15 2.000.000
آقاي شجاعي
رشتچي
3
 قواعد عربی 3
 40  M
16:30-20:15
2.000.000  آقای شجاعی
رشتچی
شروع ترم( بهار 97): یکشنبه  97/1/26

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir