عربی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
ثبت نام آنلاین
 1  عربی 1
40
 M     1.600.000
  رشتچی
2 عربی 2
 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
1،600،000
_
بلوار كشاورز
ثبت نام آنلاین 
3 عربی 3
 40 M
چهارشنبه
16:15-20
 1،600،000
آقای کثیر
رشتچی
4 عربی 8 40 M پنجشنبه
16:30-20:15   1،600،000
آقاي شجاعي
رشتچي
شروع دوره( زمستان 95)95/10/9

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir