عربی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
ثبت نام آنلاین
1 عربی5
 40 M
پنجشنبه 16:30-20:15
 1،800،000
آقای کثیر
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 عربی 10 40 M چهارشنبه
16:30-20:15   1،800،000
آقاي شجاعي
رشتچي
شروع ترم( تابستان 96)96/4/17

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir