عربی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
ثبت نام آنلاین
1 عربی6
 40 M
یکشنبه ها
16-19:45
 1،800،000
آقای کثیر
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 عربی 12 40 M چهارشنبه ها
16:45-20:30   1،800،000
آقاي شجاعي
رشتچي
 3 قواعد عربی
 40 M
پنجشنبه
8:15-12
 1.800.000 آقای هوشیار
بلوار کشاورز
4
 قواعد عربی 2
 40  M  شنبه ها
16:30-20:15
 1.800.00  آقای شجاعی
رشتچی
شروع ترم( زمستان 96): دوشنبه  96/10/4

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir