عربی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
ثبت نام آنلاین
1 عربی5
 40 M
چهارشنبه 16-19:45
 1،800،000
آقای کثیر
بلوار کشاورز
ثبت نام آنلاین 
2 عربی 11 40 M چهارشنبه
16:45-20:30   1،800،000
آقاي شجاعي
رشتچي
 3 قواعد عربی
 40 M
پنجشنبه
8:15-12
 1.800.000 آقای هوشیار
بلوار کشاورز
 
شروع ترم( پاییز 96): دوشنبه  96/7/10

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir