روسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
روسی 1
40
 M دوشنبه-پنجشنبه
16:30-18:15 2.000.000
خانم محبتی
رشتچی
 ثبت نام آنلاین 
 2 روسی 2
40
M
 پنجشنبه 12:30-16:15
2.000.000
خانم محبتی
رشتچی
 3 روسی 3
 40  M  پنجشنبه  8:15-12 2.000.000
 خانم اثباتی
رشتچی
4 روسی 5
40 M جمعه
8:30-12:15 2.000.000
آقای فریدونی
رشتچی
شروع ترم(تابستان 97): شنبه  97/4/16

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir