روسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
روسی 1
40
 M جمعه
 13:15-17 1.800.000
آقای فریدونی
 بلوار کشاورز
 ثبت نام آنلاین 
 2 روسی 2
40
M
 جمعه 8:30-12:15
1.800.000
 آقای هوشیار
بلوار کشاورز
3 روسی 3
40 M پنجشنبه
12:30-16:15 1,800,000
آقاي هوشيار
رشتچی
4 روسی 4
 40 M پنجشنبه
12:30-16:15 1،800،000
خانم محبتي
رشتچی
5
روسي 6
 40 M  پنجشنبه 8:15-12
 1,800,000 آقای هوشیار
رشتچی
شروع ترم(تابستان 96)96/4/17

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir