روسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
روسی 1
40
 M جمعه
8:30-12:15 1.800.000
آقای فریدونی
بلوار کشاورز
 ثبت نام آنلاین 
 2 روسی 2
40
M
 جمعه 13:15-17
1.800.000
 آقای فریدونی
بلوار کشاورز
3 روسی 5
40 M پنجشنبه
12:30-16:15 1,800,000
خانم محبتی
رشتچی
4 روسی 7
 40 M پنجشنبه
8:15-12 1،800،000
آقای هوشیار
رشتچی
شروع ترم(پاییز 96): دوشنبه  96/7/10

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir