روسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 روسی 1
40 M پنجشنبه
12:30-16:15 1,600,000
آقاي هوشيار
رشتچی ثبت نام آنلاین  
2 روسی 2
 40 M پنج شنبه
12:30-16:15 1،600،000
خانم محبتي
بلوار كشاورز
ثبت نام آنلاین 
3
روسي 4
 40 M  پنجشنبه 8:15-12
 1,600,000 _ رشتچی
 ثبت نام آنلاین 
شروع دوره(زمستان 95)95/10/9

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir