آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
آلمانیA1(1) ترم اول
40
 M  پنجشنبه  12:30-16:15  2.000.000  خانم نیازاده
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2 آلمانی A1(1) ترم اول
 40  N جمعه
 8:30-12:15  2.000.000  خانم دکمه     چین
رشتچی
3 آلمانی(A1(2 ترم دوم
 40 M
سه شنبه ها
16:30-20:15
2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
4 آلمانی A1(2) ترم دوم
 40  N یکشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000 خانم دکمه چین
رشتچی
5
آلمانی(A1(2 ترم دوم
40
O
 پنجشنبه
8:15-12
2.000.000  خانم دکمه چین
رشتچی
6 آلمانی (A1(3 ترم سوم
 40 M
یکشنبه ها
 16:30-20:15 2.000.000
خانم محمدی
رشتچی
7 آلمانی(A1(3 ترم سوم
 40 N
پنجشنبه
16:30-20:15 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی 
8 آلمانی(A1(3مکالمه 40 M
جمعه
8:30-12:15 2.000.000
خانم محمدی
رشتچی
9
آلمانی A2(1)
40
N
چهارشنبه ها
 16:30-20:15 2.000.000 خانم دکمه چین
رشتچی
10
آلمانی A2(2)
40
O
جمعه
13:15-17
2.000.000  خانم دکمه چین
رشتچی
 11 آلمانی B1(2)
40
 N  پنجشنبه 12:30-16:15 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
شروع ترم (بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir