آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 آلمانی(A1(1ترم اول
 40
M شنبه - دوشنبه
12:30-14:15
1،800،000
خانم متقی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 آلمانی(A1(1 ترم اول
 40 N سه شنبه ها
16:30-20:15
 1،800،000 خانم محمدی
رشتچی
3
آلمانی A1(1) ترم اول
 40  O یکشنبه ها
16:30-20:15
 1.800.000 خانم نیازاده
رشتچی
4
آلمانی(A1(1 ترم اول
40
P
 پنجشنبه
8:15-12
 1.800.000  خانم متقی
رشتچی
5 آلمانی (A1(2 ترم دوم
 40 M
یکشنبه ها
 16:30-20:15 1.800.000
خانم محمدی
رشتچی
6 آلمانی(A1(2 ترم دوم
 40 N
سه شنبه ها
16:30-20:15  1،800،000 خانم متقی
رشتچی 
7 آلمانی A1(2) ترم دوم
40
 O پنجشنبه
16:30-20:15  1.800.000 خانم متقی
رشتچی
8 آلمانی(A1(3ترم سوم
40 M
 شنبه-دوشنبه
16:30-18:15  1،800،000
خانم متقی
رشتچی
9
آلمانی A1(3) ترم سوم
40
N
چهارشنبه
 16:30-20:15  1.800.000 خانم محمدی
رشتچی
10
آلمانی A1(3) ترم سوم
40
O
جمعه
8:30-12:15
 1.800.000  خانم طباطبایی
رشتچی
11 آلمانی مکالمه A(1)
40
 M جمعه
8:30-12:15
 1.800.000 خانم محمدی
رشتچی
12 آلمانی (1)A2
40 N
جمعه
13:15-17
1,800,000 خانم طباطبایی
رشتچي
 13 آلمانی B1(1)
40
 N  پنجشنبه 12:30-16:15  1.800.000 خانم متقی
رشتچی
شروع ترم (زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir