آمادگی آزمون CAE

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 CAE1
 40 M پنجشنبه
8:15-12
2،600،000
 آقاي مسگرشهر
رشتچی
ثبت نام آنلاین
 2 CAE2
 40  N سه شنبه
16:30-20:15
 2.600.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
3
 CAE3  40  M پنجشنبه
16:30-20:15
 2.600.000 آقای مسگرشهر
 رشتچی
 4  CAE4  40 N
جمعه
8:30-12:15
 2.600.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
شروع ترم(زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir