آمادگی آزمون CAE

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 CAE1
 40 M جمعه
8:30-12:15
2،600،000
 آقاي مسگرشهر
رشتچی
ثبت نام آنلاین
 2 CAE3
40
M پنجشنبه
16:30-20:15 2،600،000 آقاي مسگرشهر
رشتچی
3
 CAE4 40
M یکشنبه
16:30-20:15  2،600،000
آقاي ورزی
 رشتچي
شروع ترم(بهار 96)96/1/19

 

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir