آمادگی آزمون CAE

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 CAE1
 40 M جمعه
8:30-12:15
3.000.000
 آقاي مسگرشهر
رشتچی
ثبت نام آنلاین
 2 CAE2
 40 M پنجشنبه
8:15-12
3.000.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
3
 CAE3  40  M سه شنبه ها
16:30-20:15
3.000.000 آقای مسگرشهر
 رشتچی
 4  CAE4  40 M
پنجشنبه
16:30-20:15
3.000.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
شروع ترم(بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir