برنامه تعيين سطح زبان انگليسي ترم تابستان 96

 شروع تعیین سطح و ثبت نام: شنبه 6 خرداد ماه 96

شروع ترم: شنبه 17 تيرماه 96 

 از شنبه 6 خرداد ماه الي چهارشنبه 31 خرداد ماه به شرح ذيل آغاز مي گردد:
روز و ساعت تعيين سطح

زبان انگليسي

نوجوانان و بزرگسالان

شنبه الی چهارشنبه   

از ساعت 9 الی 13

 از شنبه 3 تير ماه الي چهارشنبه 14 تير ماه به شرح ذيل آغاز مي گردد:
روز و ساعت تعيين سطح

زبان انگليسي

نوجوانان و بزرگسالان

شنبه الی چهارشنبه   

از ساعت 11 الی 15

کودکان
شنبه 96/3/20 و پنج شنبه 96/4/1
از ساعت 13 الی 15

زبان های غیرانگلیسی
فرانسه
دوشنبه 96/3/29 و چهارشنبه 96/4/14
از ساعت 16-18

 آلمانی پنج شنبه 96/4/1 از ساعت 10 الی 12
دوشنبه 96/4/12 از ساعت 16 الی 18

 روسی پنج شنبه 96/3/25
از ساعت 16:30-18

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir