برنامه تعيين سطح زبان انگليسي ترم بهار 96

 شروع تعیین سطح و ثبت نام: شنبه 23 بهمن ماه 95

شروع ترم: شنبه 19 فروردین 96 

 از شنبه 23بهمن ماه الي چهارشنبه 25 اشفند ماه به شرح ذيل آغاز مي گردد:
روز و ساعت تعيين سطح

زبان انگليسي

نوجوانان و بزرگسالان

از روز شنبه 95/12/21 الی چهارشنبه 95/12/25  

از ساعت 10 الی 15

و

از روز دوشنبه 96/1/14 الی چهارشنبه 96/1/16

ساعت 10 الی 16

کودکان
شنبه 95/12/21 از ساعت 15 الی 17
پنجشنبه 96/01/17 از ساعت 14الی 16

زبانهای غیرانگلیسی
فرانسه

دوشنبه 95/12/23 از ساعت 15 الی 17

آلمانی
یکشنبه 95/12/22 از ساعت 16 الی 18
دوره های تخصصی و آمادگی آزمونهای زبان انگلیسی
از روز شنبه 96/1/19 الی چهارشنبه 96/1/23 (به غیر از سه شنبه 22 فروردین ماه) از ساعت 10 الی 13

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir