برنامه امتحانات ترم تابستان 96

روزهای تشکیل کلاس

زمان برگزاری امتحان میان ترم
زمان برگزاری امتحان پایان ترم
روز
تاریخ
روز
تاریخ
شنبه ها
 شنبه 96/5/21
شنبه
 96/6/25
 شنبه ـ دوشنبه
شنبه 96/5/21
شنبه
96/6/25
 یکشنبه ها
 یکشنبه 96/5/22 یکشنبه 
 96/6/19
 یکشنبه ـ سه شنبه
يكشنبه 96/5/22 سه شنبه
96/6/21
یکشنبه ـ چهارشنبه
یکشنبه
96/5/22
چهارشنبه 96/6/22
دوشنبه ها
دوشنبه 96/5/23 دوشنبه 
96/6/20
سه شنبه ها
سه شنبه
96/5/24  سه شنبه
96/6/21
سه شنبه پنجشنبه
پنج شنبه
96/5/26 سه شنبه
96/6/28
چهارشنبه ها
چهارشنبه 96/5/25 چهارشنبه
96/6/22
 پنجشنبه ها
 پنجشنبه 96/6/2
 پنجشنبه 96/6/30
جمعه ها
جمعه 96/5/27  جمعه 96/6/31

قابل توجه زبان آموزان گرامی:

مرکز تا پایان ترم فقط در روزهای مشخص شده به شرح زیر تعطیل می باشد:

جمعه : 96/6/10 (عید سعید قربان)- شنبه: 96/6/18 (عید سعید غیر خم)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir