برنامه امتحانات ترم پاييز 96 

روزهای تشکیل کلاس

زمان برگزاری امتحان میان ترم
زمان برگزاری امتحان پایان ترم
روز
تاریخ
روز
تاریخ
شنبه ها
 شنبه 96/8/20
شنبه
 96/9/18
 شنبه ـ دوشنبه
دوشنبه 96/8/15
شنبه
96/9/18
 یکشنبه ها
 یکشنبه 96/8/21 یکشنبه 
 96/9/26
 یکشنبه ـ سه شنبه
يكشنبه 96/8/21 يكشنبه
96/9/26
یکشنبه ـ چهارشنبه
چهارشنبه
96/8/17
يكشنبه 96/9/26
دوشنبه ها
دوشنبه 96/8/15 دوشنبه 
96/9/13
سه شنبه ها
سه شنبه
96/8/16  سه شنبه
96/9/21
سه شنبه پنجشنبه
سه شنبه
96/8/16 سه شنبه
96/9/21
چهارشنبه ها
چهارشنبه 96/8/17 چهارشنبه
96/9/22
 پنجشنبه ها
 پنجشنبه 96/8/25
 پنجشنبه 96/9/23
جمعه ها
جمعه 96/8/19  جمعه 96/9/24

قابل توجه زبان آموزان گرامی:

مرکز تا پایان ترم فقط در روزهای مشخص شده به شرح زیر تعطیل می باشد:

پنج شنبه: 96/8/18 (اربعين حسيني)- جمعه: 96/8/26 (رحلت حضرت رسول اكرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبي (ع))

يكشنبه: 96/8/28 (شهادت حضرت امام رضا (ع))- چهارشنبه: 96/9/15(ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) و ميلاد حضرت امام جعفر صادق (ع))

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir