برنامه امتحان مقطع ترم زمستان 96

سطح
مدرس ساعت امتحان
روز امتحان
تاریخ امتحان
E2P  خانم عبدی
 9-10:30 پنج شنبه 96/12/27
 SPeak.com.1 خانم عباسی  10:30-11 
SPeak.com.2 خانم عباسی
10:30-11
l3B  خانم رضایی
11:30-13
E2 Q
 خانم پهلوان
 14-17
 I3 P
آقای آتشی
14-17 
l3Q آقای نوروزی
17-18:30 
E1-E2-Pl1M آقای نوری  16-17:30 شنبه
96/12/19
E2R خانم داودی
17:30-19
l3M خانم عربشاهی
19-20:15
E2N آقای آتشی
17-18:30 یکشنبه  
96/12/20
 
E2W  خانم رزاقی
18:30-20
l3A  آقاي خلعتبری
11-12:30
l3W آقای شیرجنگ
13:30-15
l3N خانم عبدی 15:30-17
دوشنبه   96/12/21
E2M آقای ترکان
17-18:30
l2&l3M نیمه فشرده خانم بروجردی
18:30-19:30
E2B خانم عربشاهی 10:30-12
سه شنبه
 96/12/22
l2&l3N آقای شجاعی 13-14
 E2 O
آقای ترکان 14-15:30

  توجه:

* شرکت کلیه زبان­ آموزان سطوح فوق در امتحان مقطع الزامی می باشد.

(زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی(75) را کسب نکرده اند نیاز به شرکت در آزمون را ندارند)

* فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

* صرفاً آن دسته از فراگیران دوره ­های­ Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ­ها معرفی شده ­اند. 
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir