برنامه امتحان مقطع ترم بهار 96

سطح
مدرس ساعت امتحان
روز امتحان
تاریخ امتحان
E1&E2&PI1 M  
 خانم چاهیان
 10-11  دوشنبه 96/4/12
 E2&PI1 A  خانم بیگلو
 11-12
 E2 A  خانم عربشاهی
 12-13
E2 O
 آقای نوری
 14-15:30
 I3 A  آقای مسگرشهر
 15:30-17
 I2&I3 N  خانم رزاقی
 17-18
 I3 Q  آقای کنشلو
 18-19
 UI3 M  آقای علیایی
19-20:30
 I3 B
خانم عبدي
 13:30-15  سه شنبه
96/4/13
 E2 M
 آقاي سيدکريمي
15-16:30
I3 M
 خانم حيدرزاده
 16:30-18
UI3 O  آقاي آتشي
 18-19
I3 N
 آقاي آتشي
19-20
 UI3 A آقاي خلعتبري
11-11:30
 چهارشنبه 96/4/14
 E2 B
 خانم صالحي روش
11:30-13
E2&PI1 M
 آقاي خدادي
14-15:30
I2&I3 M
 خانم چاهيان
15:30-16:30
UI3 N
 آقاي مسگرشهر
16:30-17:30
UI3 B
 خانم حيدرزاده
17:30-18:30
E2 W
 آقاي ترکان
18:30-20
 I3 O
 آقاي ورزي
 9-10:30  پنج شنبه
96/4/15
I3 P
 آقاي زماني
10:30-12
Speaking Combination 1
 خانم بروجردي
 12-12:30
Speaking Combination 2
 خانم عباسي
12:30-13
 UI3 C
 آقاي آتشي
14-15
E2 C
 خانم عبدي
 15-16:30
E2 N
 آقاي نوري
 16:30-18

  توجه:

* شرکت کلیه زبان­ آموزان سطوح فوق در امتحان مقطع الزامی می باشد.

(زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی(75) را کسب نکرده اند نیاز به شرکت در آزمون را ندارند)

* فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

* صرفاً آن دسته از فراگیران دوره ­های­ Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ­ها معرفی شده ­اند. 
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir