دوره های گرافیکی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it3171
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP 

30

یکشنبه- سه شنبه
8-11

1.650.000

96/4/18

ثبت نام آنلاین 

 


 

196it3172
شنبه - دوشنبه
17-20
96/4/17
 196it3174  نرم افزار گرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(فشرده)
شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
9-14
96/4/17
 
 196it3176

 نرم افزارگرافیک کامپیوتری(PHOTOSHOP) پیشرفته

45

پنجشنبه
14-20

2.470.000

96/4/21
مهندس وحیدی
196it3181
مدلسازي سه بعدي با 3D Max 

30

 
یکشنبه - سه شنبه
17-20

2.150.000

 
96/4/18

 196it3182 شنبه- دوشنبه
14-17
96/4/17
 
196it3183
 جمعه 8-14
96/4/23
 
196it3185
 مدلسازی سه بعدی با 3D Max (فشرده)
شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
 9-14 96/4/17
 
196it3186
  3D Maxپیشرفته (مدلسازی V-Ray) 

30

شنبه- دوشنبه
17-20

2.800.000

96/4/17
مهندس وحیدی
 196it3201

 گرافیک کامپیوتری با ILLUSTRATOR 

 40 شنبه- دوشنبه
16-20

2.850.000

96/4/17

196it3211

 نرم افزار طراحیCOREL DRAW 

 30 یکشنبه-سه شنبه
11-14

1.650.000

96/4/18

 196it3205

 صفحه آرايي با INDESIGN

 40 یکشنبه - چهارشنبه
16-20

3.080.000

96/4/18

196it3221
 تدوین فیلم با نرم افزار Premier
 45 پنجشنبه
14-20

4.450.000

96/4/22
 
 196it3225  جلوه های ویژه با نرم افزار After Effect (مقدماتی)
 30 جمعه
8-14

3.300.000

96/4/23

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews