دوره های گرافیکی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
197it1171
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP 

30

یکشنبه- سه شنبه
14-17

1.900.000

97/02/02

ثبت نام آنلاین 

 


 

 197it1172 شنبه - دوشنبه
17-20
97/02/01
 
 197it1173  پنج شنبه
 14-20 97/02/06
 
 197it1176

 نرم افزارگرافیک کامپیوتری(PHOTOSHOP) پیشرفته

45

پنجشنبه
8-14

2.700.000

97/02/06
مهندس ترابی
197it1181
مدلسازي سه بعدي با 3D Max (مقدماتی- پیشرفته + Vray)

90

پنجشنبه - جمعه
8-14

7.150.000

96/02/06

 197it1201

 گرافیک کامپیوتری با ILLUSTRATOR 

 40 جمعه
8-14

3.150.000

96/02/07

 197it1205  صفحه آرایی با INDESIGN
 40 پنج شنیه
8-14
 3.400.000 96/02/06

197it1211

 نرم افزار طراحیCOREL DRAW 

 30 دوشنبه - سه شنبه
17-20

2.200.000

96/02/03

197it1221
 تدوین فیلم با نرم افزار Premier
 45 پنجشنبه
14-20

4.900.000

96/02/06
 
 197it1225  جلوه های ویژه با نرم افزار After Effect (مقدماتی)
 30 جمعه
8-14

3.630.000

96/02/07

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews