دوره های گرافیکی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it5171
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP 

30

یکشنبه- سه شنبه
14-17

1.650.000

96/07/23

ثبت نام آنلاین 

 


 

196it5172
شنبه - دوشنبه
17-20
96/07/22
 196it5173 پنجشنبه
8-14
96/07/13
 
 196it5176

 نرم افزارگرافیک کامپیوتری(PHOTOSHOP) پیشرفته

45

چهارشنبه- پنجشنبه
16-20

2.470.000

96/07/27
مهندس وحیدی
196it5181
مدلسازي سه بعدي با 3D Max (مقدماتی- پیشرفته)

60

شنبه - دوشنبه-چهارشنبه
16-20

4.300.000

96/07/22

196it5185
 مدلسازی سه بعدی با 3D Max (مقدماتی -پیشرفته و Vray)
 90 پنجشنبه - جمعه
 8-14 6.500.000
96/07/27
 
 196it5186    3D Maxپیشرفته (مدلسازی V-Ray) 

30

شنبه - دوشنبه
 17-20

2.800.000

 96/07/22  
196it5187
پنجشنبه
14-20
 196it5201

 گرافیک کامپیوتری با ILLUSTRATOR 

 40 دوشنبه- چهارشنبه
16-20

2.850.000

مهندس شریفیان
 196it5205  صفحه آرایی با INDESIGN
 40 یکشنبه - سه شنبه
16-20
 3.080.000  96/07/23

196it5211

 نرم افزار طراحیCOREL DRAW 

 30 پنجشنبه
14-20

1.650.000

96/07/13

196it5221
 تدوین فیلم با نرم افزار Premier
 45 پنجشنبه
14-20

4.450.000

 
 196it4225  جلوه های ویژه با نرم افزار After Effect (مقدماتی)
 30 جمعه
8-14

3.300.000


 196it4227  گرافیک بازیهای سه بعدی و گرافیکی
 50 یکشنبه - سه شنبه
11-15
 3.500.000

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews