دوره های نقشه کشی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 197it1231
نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی)

30

یکشنبه - سه شنبه

17-20

2.200.000

97/02/02
مهندس حائری
 ثبت نام آنلاین

 
 
 
 197it1232 پنج شنبه
8-14
97/02/06

197it1233
جمعه
 8-14 97/02/07
 
197it1241

نقشه کشی با AUTOCAD (پیشرفته)

30

پنج شنبه
14-20

2.450.000

97/02/06
 مهندس عسکری
 197it1191
 Revit Architecture
 40
جمعه
8-14

4.100.000

97/02/07
مهندس وحیدی
197it1195 مدل سازی درمعماری با Rhino
40
یکشنبه - سه شنبه
16-20

3.850.000

97/02/02

 197it1197 فتوشاپ در معماری (Post Production)
 15  پنج شنبه
 14-18    97/02/06    

 لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews