دوره های نقشه کشی

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 197it2231
نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی)

30

یکشنبه - سه شنبه

17-20

2.200.000

97/03/20
مهندس وحیدی 
 ثبت نام آنلاین

 
 
 
 197it2232 پنج شنبه
14-20
97/03/31

197it2233
جمعه
 8-14 97/04/01
 
197it2241 

نقشه کشی با AUTOCAD (پیشرفته)

30

پنج شنبه
14-20

2.450.000

97/03/31
 مهندس حائری 
 197it2191
 Revit Architecture
 40 جمعه 8-14

4.100.000

97/04/01
مهندس وحیدی
197it2195 مدل سازی درمعماری با Rhino
40
یکشنبه - سه شنبه
16-20

3.850.000

97/03/27

 197it2197 فتوشاپ در معماری (Post Production)
 15  پنج شنبه
 14-18 2،300،000   97/03/24    

 لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews