دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
195it7102
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
 پنج شنبه
14-20
1.280.000
95/10/30
مهندس رضوانی
ثبت نام آنلاین 
195it7108
 نرم افزار تایپ  WORD
30
 یکشنبه -سه شنبه

1.350.000  

195it7109
نرم افزار تایپ  WORD (فشرده)
 30 یکشنبه -سه شنبه
8-14
1.350.000

 195it7111 نرم افزار اداری (Word & Excel)
 50 روزهای زوج
 17-20 2.250.000 95/11/02
مهندس شرفی
 195it7112  یکشنبه -سه شنبه

8-14

95/11/03
مهندس رضوانی
195it7115
 نرم افزار  Excel

30
یکشنبه -سه شنبه
17-20
1.350.000
95/11/03
195it7116
جمعه
8-14
95/11/01

 195it7117
 نرم افزار  Excel(فشرده)
30
روزهای زوج
 
 1.350.000
 
 
195it7120
نرم افزار Excel (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20
1.650.000
95/11/03

195it7124
ارائه مطلب با Power Point 
 20 چهارشنبه
16-20
850.000 95/11/06
مهندس سمیعی
195it7128
بانک اطلاعاتی Access
 30  شنبه
16-20
1.500.000
95/11/02
مهندس سمیعی
 195it7099  (Word, Excel, Access, Power Point) ICDL2    100  پنج شنبه - جمعه
8-14
4.500.000
95/10/30
مهندس شرفی

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir