دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it2101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
 شنبه- دوشنبه
11-14

1.400.000

96/3/20

ثبت نام آنلاین 
196it2102
 یکشنبه -سه شنبه
17-20 96/3/21

196it2103
پنج شنبه
 14-20 96/3/25

196it2108
نرم افزار تایپ  WORD
 30 یکشنبه -سه شنبه
14-17

1.480.000

96/3/21

 
196it2111
نرم افزار اداری (Word & Excel)
 50 شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
 17-20

2.470.000

96/3/20

 196it2112  یکشنبه -سه شنبه

9-14

96/3/21

196it2115
 نرم افزار  Excel

30
یکشنبه -سه شنبه
17-20

1.480.000

96/3/21

196it2120
نرم افزار Excel (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

1.800.000

96/3/21

196it2124
ارائه مطلب با Power Point 
 20 شنبه- دوشنبه
17-20

930.000

96/3/20

196it2128
بانک اطلاعاتی Access
 30
یکشنبه- سه شنبه
17-20

1.650.000

96/3/21
 196it2099  (Word, Excel, Access, Power Point) ICDL2
100

 پنج شنبه 

  جمعه
14-20
8-14

4.950.000

96/3/25
مهندس رضوانی
 196it2098  ابزارهای کاربردی ویندوز(utility) 30
یکشنبه سه شنبه   17-20

1.650.000

 95/3/21 مهندس رضوانی

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews