دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
195it8101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
 شنبه- دوشنبه
17-20
1.280.000
95/12/7
مهندس سمیعی
ثبت نام آنلاین 
195it8102
 یکشنبه -سه شنبه
8-14
95/12/8
مهندس رضوانی
195it8103
پنج شنبه
 14-20 95/12/5
مهندس شرفی
195it8108
نرم افزار تایپ  WORD
 30 یکشنبه -سه شنبه
17-20
1.350.000
95/12/8
مهندس شرفی
 195it8111 نرم افزار اداری (Word & Excel)
 50 شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
 17-20 2.250.000 95/12/7
مهندس شرفی
 195it8112  یکشنبه -سه شنبه

8-14

95/12/8
مهندس رضوانی
195it8115
 نرم افزار  Excel

30
یکشنبه -سه شنبه
17-20
1.350.000
95/12/8
مهندس رضوانی
 195it8117
 نرم افزار  Excel(فشرده)
30
شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
 9-14
 1.350.000
95/12/7
 
195it8120
نرم افزار Excel (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20
1.650.000
95/12/8

195it8124
ارائه مطلب با Power Point 
 20 شنبه- دوشنبه
17-20
850.000 95/12/7

195it8128
بانک اطلاعاتی Access
 30
یکشنبه- سه شنبه
17-20
1.500.000
95/12/8

 195it8129 شنبه -دوشنبه
16-20
 195it8099  (Word, Excel, Access, Power Point) ICDL2    100  پنج شنبه - جمعه
8-14
4.500.000
95/12/5
مهندس رضوانی

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews