دوره های مهارت های عمومی - اداری و مالی
دوره هاي عمومي، نرم افزارهای اداری و مالی
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it3101
مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL 1)
32
 شنبه- دوشنبه
17-20

1.400.000

96/4/17

ثبت نام آنلاین 
196it3102
 یکشنبه -سه شنبه
11-14 96/4/18

196it3103
جمعه
 8-14 96/4/23

 196it3111 نرم افزار اداری (Word & Excel)
 50 شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
 17-20

2.470.000

96/4/24

 196it3112  یکشنبه -سه شنبه

9-14

96/4/25

196it3115
 نرم افزار  Excel

30
 
شنبه -دوشنبه
17-20

1.480.000

96/4/24

 196it3116 چهارشنبه
14-20
 
196it3120
نرم افزار Excel (پیشرفته)  
30
یکشنبه - سه شنبه
17-20

1.800.000

96/4/25

 196it3122 کاربرد Excel در حسابداری
20
پنجشنبه
8-12
 3.000.000 96/4/22
مهندس رنجبر
196it3124
ارائه مطلب با Power Point 
 20 چهارشنبه
16-20

930.000

96/4/28

196it3128
بانک اطلاعاتی Access
 30
یکشنبه- سه شنبه
17-20

1.650.000

96/4/25
 196it3099  (Word, Excel, Access, Power Point) ICDL2
100

 پنج شنبه 

  جمعه
14-20
8-14

4.950.000

96/4/22

 196it3098  ابزارهای کاربردی ویندوز(utility) 30
یکشنبه سه شنبه   17-20

1.650.000

 95/4/18 مهندس رضوانی

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews