برنامه کلاسی مهارت های عمومی - اداری و مالی بهار 97

سرفصل دوره مهارت های عمومی، اداری مالی

مهارت های عمومی

مهارت های اداری مالی

  • مهارت های عمومی اداری مالی

  • رایانش ابری کارکنان
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews