نرم افزارهای کنترل پروژه 

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it4261

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

40 چهار شنبه
15-19

3.300.000

96/6/1

ثبت نام آنلاین 
196it4263

کنترل پروژه با MS PROJECT

30

شنبه-دوشنبه
17-20

3.000.000

96/5/28  
 196it3265

مدیریت و کنترل پروژه با (PRIMAVERA (P6 

 30 پنجشنبه
14-20

3.800.000

96/5/12
 196it4265  پنجشنبه 14-20 96/6/16
 

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews