محاسبات عددی و شبیه سازی

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
196it2267 نرم افزار عمومی MATLAB (ویژه کلیه رشته ها)
(آموزش مجازی)
40
پنج شنبه 
14-20

3.950.000

97/03/24
مهندس محمدی
ثبت نام آنلاین
 196it8270 شبکه های عصبی در MATLAB
32 متعاقبا اعلام می شود.
3.300.000

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews