دوره های طراحی صفحات وب

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 شروع دوره نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it7151
Web Design level-1(HTML5,CSS3,Photoshop)
50
یکشنبه - سه شنبه
17-20

3.300.000

96/11/01 مهندس ناصرخاکی 
ثبت نام آنلاین 
196it7155

Web Design level-2 (Java Script, Jquery)

40
پنجشنبه
8-12 3.300.000 
96/11/05
196it7157
Web Design level-3 (PHP-MYSQL)  35
پنجشنبه
12-15 3.850.000
96/11/05
 196it7160  طراحی کاربردی وب سایت با WordPress  24  شنبه - دوشنبه
17-20

3.300.000

96/11/02

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews