دوره های طراحی صفحات وب

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 شروع دوره نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 197it2151
Web Design level-1(HTML5,CSS3,Photoshop)
50
یکشنبه - سه شنبه
17-20

3.630.000

97/03/22
مهندس ناصرخاکی 
ثبت نام آنلاین 
197it2155

Web Design level-2 (Java Script, Jquery)

40
پنج شنبه
8-12
3.630.000 
97/03/31
197it2157
Web Design level-3 (PHP-MYSQL)  35
پنج شنبه
12-15
4.250.000
97/03/31
 197it2160  طراحی کاربردی وب سایت با WordPress  24 پنج شنبه
8-12

3.500.000

97/04/07

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews