دوره های طراحی صفحات وب

 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 شروع دوره نام استاد
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it3151
Web Design level-1(HTML5,CSS3,Photoshop)
50
یکشنبه- سه شنبه 8-12

3.300.000

96/4/25 مهندس ناصرخاکی 
ثبت نام آنلاین 
 196it3152  دوشنبه- چهارشنبه
 9-14 96/4/26
196it3153
دوشنبه- چهارشنبه
15-20
 96/4/26
196it3155

Web Design level-2 (Java Script, Jquery)

40
یکشنبه- سه شنبه
16-20 96/5/8
196it3157
Web Design level-3 (PHP-MYSQL)   35 یکشنبه- سه شنبه
12-16 3.850.000
96/4/11
 196it3160  آموزش کاربردی WordPress  24  جمعه 8-14

3.300.000

96/4/23
 

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews