سیستم های اطلاعات جغرافیایی 

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it5271

نرم افزار ARC GIS مقدماتی

45

پنجشنبه
8-14

3.450.000

96/07/20
مهندس بکتاش
ثبت نام آنلاین 
196it5272 شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
17-20 96/07/22
 دکتر صالح پور 
 196it5275 نرم افزار Arc GIS  (پیشرفته)
45
جمعه
8-14

4.400.000

96/07/21
مهندس بکتاش
 196it5276 یکشنبه- سه شنبه
 17-20 96/07/23  دکتر صالح پور
 196it5278  فنون تصمیم گیری چند معیاره
 50 پنجشنبه
 14-20  4.400.000  96/07/27

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews