سیستم های اطلاعات جغرافیایی 

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 197it1271

نرم افزار ARC GIS مقدماتی

45

پنجشنبه 8-14

3.80.000

97/11/06
مهندس بکتاش
ثبت نام آنلاین 
 197it1272 نرم افزار Arc GIS  (پیشرفته) 45
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
17-20

4.850.000

97/02/01

 197it1275 جمعه
8-14
97/02/07
 

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews