سیستم های اطلاعات جغرافیایی 

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
تاریخ شروع
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 196it7271

نرم افزار ARC GIS مقدماتی

45

پنجشنبه 14-20

3.450.000

96/11/05
دکتر صالح پور
ثبت نام آنلاین 
 196it7275 نرم افزار Arc GIS  (پیشرفته) 45
پنجشنبه
8-14

4.400.000

96/10/14
مهندس بکتاش
 196it7276 جمعه
8-14
96/11/06
 دکتر صالح پور

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

 (بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.)

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews