سیستم اطلاعات جغرافیایی 

برنامه آموزشی دوره آموزشی - بهار 97

 Arc GIS - Google Earth

سرفصل دوره های آموزشی

نرم افزار ARC GIS مقدماتی
نرم افزار ARC GIS پیشرفته
نرم افزار ARC GIS تکمیلی

Google Earth و کاربردهای آن در پروژه های GIS

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews