نرم افزارهای آماری

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
شروع دوره
استاد
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
195it8260 نرم افزار آنالیز آماری با  SPSS
30
شنبه-دوشنبه
17-20
3.450.000
95/12/7
مهندس حائری مهریزی
ثبت نام آنلاین 
195it8268
تحلیل آماری با R
 30 جمعه
8-14
3.450.000
 
195it8269
مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel
30
جمعه
8-14 3.450.000
 

لطفاً پس از ثبت نام (24 ساعت قبل شروع دوره) از وضعیت تشکیل یا جابجائی تاریخ شروع دوره از طریق همین سایت اطلاع حاصل فرمائید.

(بدیهی است برگزاری دوره های آموزشی منوط به حدنصاب تشکیل دوره خواهد بود.) 

 


نرم افزارهای اقتصادی  

کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 وضعیت  ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

نرم افزارCAMFAR
30
3،500،000
متعاقبا اعلام میگردد
ثبت نام آنلاین 

نرم افزارEVIEWS  30  3،500،000 متعاقبا اعلام میگردد
لطفاً در قسمت وضعیت به تاریخ دقیق شروع کلاسها توجه نمایید

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir
 
j @jtitnews