تربیت مربی هنر کودک

 کودک مثل آينه درخشانی است که هر چه ببيند، فوراً می‌گيرد و منعکس می‌کند. او مثل صفحه سپيدی است که هر آنچه بر آن بنويسی، درخود نگاه می‌دارد و چون خمير يا مومی است که در دستان مربی به هر گونه‌ای ساخته می‌شود. در واقع آنچه در کودکی به خردسال آموخته می‌شود، درست مثل نقشی که بر سنگی کنده شود، اثرش هميشه باقی می‌ماند. به همين منظور گروه تخصصي هنر جهاددانشگاهي با برخورداري از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي اقدام به تدوين و اجراي اين رشته در دوره مقدماتي و پيشرفته به صورت ترميك نموده است تا در اين مسير همراه مفيدي براي مخاطبان باشد.

عنوان دروس ، هزينه و شرايط ثبت نام

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه دروس
برنامه آموزشي تربيت مربي هنر كودك - تابستان 1397
شرایط ثبت نام
 ژوژمان تربیت مربی هنر کودک - بهار 1397 
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews