الگوسازی و دوخت 

 واژه لباس در فارسی تداعی گر پوشاک و تن پوش  بوده که برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغيير شکل آن به نحوی زيبا به کار می رود و به عبارتی (لباس هر انسانی نشانه شخصيت وجودی اوست.) رشته الگوسازي زير گروه  زمينه خدمات و گروه پوشاک در رشته های مهارتی می باشد كه هنرجويان پس از اتمام دوره تحصيلی در اين رشته و اخذ گواهينامه پايان دوره  به آسانی جذب بازار کار مي شوند.

عنوان دروس، شهريه و شرايط ثبت نام

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه دورس  
برنامه كلاس الگو و دوخت - بهار 1396
شرایط ثبت نام
برنامه ژوژمان الگوسازی و دوخت - زمستان 95
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

 کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews