en-USfa-IR
Monday 14 October 2019
 
Tuesday 07 November 2017


سازمان جهاد دانشگاهي تهران و مرکز پرورش بچه ماهي فوق متراکم راموز قرارداد همکاري پژوهشي امضا کردند.  به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران،اين قرارداد به منظور شناسايي و جداسازي باکتري عامل...

گروه فرآورده های بیولوژیک دامی

بیوتکنولوژی می تواند برای بهبود شرایط رشد و ارزش فرآورده های حیوانی، ارتقاء سلامت، افزایش طیف فرآورده های غذایی دامی، کیفیت، طعم و خلوص آنها مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه در ظاهر، این حوزه از بیوتکنولوژی مربوط به سلامت و بهداشت دام می باشد، اما پیشرفت و موفقیت در این عرصه،  علاوه براینکه بطور غیر مستقیم در ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی نقش بسیار چشمگیری خواهد داشت، در بسیاری از موارد  هم بطور مستقیم در این حوزه (سلامت و بهداشت عمومی) دارای اهمیت می‌باشد

اطلاعات تماس

شماره تماس: 66930415

شماره نمابر:  66932999

پست الکترونیک:

آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب،

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، طبقه اول،

دفتر سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 کدپستی: 1419963114