اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران - خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر - نبش ادوارد بران پلاک 20 ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی تهران
  • تلفن : 53 57 95 66 021       66974441  021
  • فکس : 13 27 40 66 021
  • ایمیل : pr.jut@chmail.ir
  • وب سایت : www.jahat.ir

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر - نبش ادوارد براون پلاک 20 ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی تهران
 تلفن:     53 57 95 66  021  - 66974441 021
 فکس:    13 27 40 66  021
پست الکترونیک:  pr.jut@chmail.ir