پنجشنبه 06 فروردين 1394

اخبار و تازه ها

انتشار مقاله عضو هيأت علمي سازمان جهاددانشگاهي تهران در نشريه علمي- ترويجي توسعه راهبرد
چهارشنبه 27 اسفند 1393


مقاله ابوالفضل پاسباني  عضو هيأت علمي سازمان جهاددانشگاهي تهران در نشريه علمي- ترويجي توسعه راهبرد منتشر شد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران،اين مقاله که با عنوان بررسي ارتبا...

درباره جهاد دانشگاهی

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ 59/3/23 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 59/5/16 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 65/9/11 مورد تجديدنظر قرار گرفت و با حذف  وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد. 

بیشتر ...

آخرین رویداد ها

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر - نبش ادوارد براون پلاک 20 ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی تهران
 تلفن:     53 57 95 66  021      09 26 95 66  021
 فکس:    13 27 40 66  021
پست الکترونیک:  pr.jut@chmail.ir